Elérhetőségek

Exkluzív Autósiskola (Nyt.sz: 6288066, E-000239/2014)

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 46-48.
Telefon:
0694/313-686
Mobil:
+3620/402-7332
E-mail:
info@exkluzivautosiskola.hu


Erősáramú elektrotechnikus

 
Erősáramú elektrotechnikus OKJ 54 522 01
Engedélyszám: E-000880/2014/A025
 
Bemeneti feltételek:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
- Előzetes tudásszint felméré
 

A képzés tervezett kezdése: 2019. október
Időtartam: 3 félév
Képzés helyszíne: Szombathely

Képzés díja: 190.000 Ft / félév (részletfizetéssel)
Vizsgadíj: 90.000 Ft

 
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
  A B C
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. Energiaelosztási technikus
 3.1.3. Erősáramú elektronikai technikus
 3.1.4. Erősáramú villamosipari technikus
 3.1.5. 3121 Villamosipari technikus
(energetikai technikus) Villamosenergia ipari szak technikus
 3.1.6. Villamosenergia technikus
 3.1.7. Villamossági technikus (nagyfeszültség)
 3.1.8. 3122 Villamosipari technikus Villamos gép és készülékgyártó technikus
 3.1.9. (elektronikai technikus Villamos gép és - berendezési technikus
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási rendszer felépítését és feladatait. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok csillagpont kezelési megoldásait. Ismeri a hálózatok, alállomások védőföldelési megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri a hálózatok feszültségminőségi jellemzőit. Ismeri a tarifákat és a B tarifához tartozó vezérlési megoldásokat. Ismeri a hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek felépítését és előírásait. Teljesítményelektronikai áramköröket üzemeltet. Programozható logikai vezérlőket alkalmaz.
A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri az alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi.
Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti, azokat alkalmazza. A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat előkészíti, alkalmazza és az elvégzett munkát dokumentálja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás)
- villamos és mechanikai kötéseket készíteni
- egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni
- villamos kapcsolásokat értelmezni
- villamos mérőműszereket kiválasztani
- villamos mérőműszereket bekötni
- villamos méréseket végezni
- mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni
- feszültség alá helyezni a berendezést
- villamos berendezések feszültségmentesítését végezni
- intelligens épületek erősáramú szerelését végezni
- kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni
- kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit
- felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit
- felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit
- motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni
- energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni
- mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni
- villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrizni és felmérni
- villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni
- villamos hálózatok, alállomások védelmi és automatika berendezésit üzemeltetni, ellenőrizni
- villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni
- kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveletekhez
- számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni
- rajzkészítő programot használni
- betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési - javítási technológiára vonatkozó előírásokat
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 
  A B C
 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
 3.3.3. 55 523 06 Háztartási gépszerviz szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
 3.3.4. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész azonos ágazat
 3.3.5. 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő azonos ágazat
 3.3.6. 34 522 03 Elektronikai műszerész azonos ágazat
 3.3.7. 54 523 02 Elektronikai technikus azonos ágazat
 3.3.8. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész azonos ágazat
 3.3.9. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó azonos ágazat
 3.3.10. 34 522 04 Villanyszerelő azonos ágazat
 3.3.11. 54 523 01 Automatikai technikus azonos ágazat
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  A B
 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2. azonosító megnevezése
 4.3. 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
 4.4. 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek
 4.5. 10003-16 Irányítástechnikai alapok
 4.6. 10018-16 Erősáramú szerelések
 4.7. 10017-16 Erősáramú mérések
 4.8. 10016-16 Erősáramú berendezések üzeme
 4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
 4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  A B C
 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3. 10007-16 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
 2.4. 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek írásbeli
 5.2.5. 10003-16 Irányítástechnikai alapok írásbeli
 5.2.6. 10018-16 Erősáramú szerelések gyakorlati
 5.2.7. 10017-16 Erősáramú mérések gyakorlati
 5.2.8. 10016-16 Erősáramú berendezések üzeme írásbeli
 5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
 5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
 5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
 
 
 
 
 
 


Vissza az előző oldalra!
Exkluzív Autósiskola (Nyt.sz: 6288066, E-000239/2014) - Magyar